Hero billede

Bygningsrapport

For bygninger som ikke er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, det vil sige landbrugs- og erhvervsejendomme, etageejendomme og andelsboliger, kan vi på baggrund af en byggeteknisk gennemgang udarbejde en bygningsrapport.

Den byggetekniske gennemgang har til formål at afklare, hvordan den pågældende ejendoms byggetekniske tilstand er, i forhold til en tilsvarende ejendom af samme alder.

Bygningsrapporten beskriver den gennemgåede ejendoms synlige skader, fejl og mangler, og angiver evt. udbedringsforslag.

Bygningsrapporten udarbejdes på baggrund af en non-destruktiv besigtigelse.

En bygningsrapport giver dig ikke som en tilstandsrapport kombineret med en ejerskifteforsikring mulighed for at fraskrive dig dit 10 års ansvar for skjulte skader.