Hero billede

Energimærkning

Få tilbud inden 24 timer.

Energimærkning er en lovpligtig rapport, som beskriver den energimæssige stand af jeres boligforening. Energimærkning skal som udgangspunkt altid udføres af beskikkede energikonsulenter.

Hvad består energimærkningen af?

Energimærkning omfatter to grundlæggende elementer:

beregning af energiudgifterne for boligen
forslag til investering i varme-, el- og vandinstallationer med henblik på at opnå besparelser.

Hvem udfører energimærkning?

Energimærkning skal som nævnt udføres af en godkendt energikonsulent, der er beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Energikonsulenten har derfor et indgående kendskab til lovgivningen på energi- og boligområdet og samtidig stor erfaring i at optimere bygninger energimæssigt.

Det er lovpligtigt at få udarbejdet energimærkning for såvel nye som eksisterende boliger i forbindelse med salg eller overdragelse af en bolig. Energimærkningen er gyldig i en periode på op til 10 år, men hvis der eksempelvis udføres ombygninger, tilbygninger og lignende i perioden, er det nødvendigt med en ny energimærkning.

I er velkomne til at kontakte os, hvis jeres ejerforening, boligforening eller andelsboligforening ønsker flere oplysninger om energimærkningsordningen.

Energimærke Aarhus | Energimærke Randers | Energimærke Silkeborg | Energimærke Hadsund | Energimærke Viborg | Energimærke Aalborg