Hero billede

Tilstandsrapport

Få tilbud indenfor 24 timer

En tilstandsrapport og en energimærkning for en privat bolig er dokumenter som bruges i forbindelse med bolighandler. En tilstandsrapport fortæller om boligens tilstand med hensyn til synlige skader og risiko for mulige skader. En energimærkning siger hvilken energimæssig tilstand, boligen befinder sig i, samt mulighederne for at forbedre den.

Med en tilstandsrapport er du som sælger bedre dækket i forhold til skader, som først opdages, efter at bolighandlen er gennemført.

Hvem udfærdiger en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporter efter huseftersynsordningen skal udføres af en bygningssagkyndig, som er beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en tilstandsrapport, der giver et objektivt billede af husets synlige skader.

Hvorfor er det en god ide med tilstandsrapport?

Det er frivilligt, om du vil få udarbejdet en tilstandsrapport, men det er en rigtig god ide at gøre det.

Du kan nemlig frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du

får lavet en tilstandsrapport,
giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og
skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring.

Hvis du ikke gør det, kan du risikere, at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år.
Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svigt og grov
uagtsomhed.

Tilstandsrapporten må dog højest være 6 måneder gammel ved handlens indgåelse.
Energimærkning er som nævnt lovpligtig for både nyopførte og eksisterende boligejendomme, og energimærkningen er gældende i fem år fra tidspunktet for udarbejdelsen.


Relevante søgeord:
Tilstandsrapport Aarhus | Tilstandsrapport Randers | Tilstandsrapport Silkeborg | Tilstandsrapport Hadsund | Tilstandsrapport Viborg | Tilstandsrapport Aalborg