Hero billede

Vedligeholdelse

Det er af afgørende betydning for en ejendoms stand, at den drives og vedligeholdes optimalt.
Desværre viser erfaringerne, at forebyggende vedligeholdelse ofte springes over, med det resultat, at ejendommen hurtigt fremstår nedslidt.

Systemer til forebyggende vedligeholdelse anvendes i de fleste produktionsvirksomheder, fordi ingen vil risikere et pludseligt nedbrud.

Sådan tænker og handler mange bygningsejere også, når det drejer sig om tekniske installationer som fyr, varmecentraler o.l. hvor der ofte oprettes serviceaftaler, mens de fleste undlader forebyggende vedligeholdelse på stort set alle andre bygningsdele.

De færreste tænker på praktisk forebyggende vedligeholdelse, når det drejer sig om f.eks. tag, murværk, vinduer, dør m.v.

Traditionelt og systematisk vedligeholdelse af ejendomme udføres således kun på meget begrænsede områder af en ejendom, mens der på de fleste andre områder først sættes ind, når skaden er sket.

Vedligeholdelsesfordele
Det er oftest meget billigere at vedligeholde end at genoprette/ -opbygge. Vi gennemgår derfor ejendommen ud- og indvendig, og udarbejder eller ajourfører en eksisterende vedligeholdelses-plan. På baggrund af den gennemførte bygningsundersøgelse hjælper vi med en prioriteret behovsvurdering, så der ikke udføres flere arbejder på ejendommen end nødvendigt.

Vi har den nødvendige faglige viden indenfor alle faser af ejendommens vedligeholdelse, hvilket kan komme dig til gode i form af driftsmæssige besparelser.


Se endvidere underpunkterne:

  • Bygningsundersøgelse/ Sundhedstjek
  • Tilstandsrapport
  • Vedligeholdelsesplan