Hero billede

Trykprøvning

I dag stiller bygningsreglementet krav til bygningers tæthed. Derfor stiller kommunerne krav i byggetilladelsen om dokumentation af bygningernes tæthed.

Reglementet stiller krav til bygningens tæthed.
Tæthedskravet er defineret som luftskifte målt i liter, pr bygningens bruttoetageareal i m2, ved en trykprøvning på 50 Pa.

Med en blower-doort test sættes bygningen under tryk (enten over- eller undertryk ), og den luftmængde der skal til for at opretholde over eller undertryk måles. Der udarbejdes en rapport, der viser hvorvidt bygningsreglementets tæthedskrav er overholdt eller ej.

Bygningstermografering

Termofotografering kan i dag bruges til at afdække utilstrækkelige isoleringsforhold, kuldebroer o.l.
Termofotograferingen kan afspejle nedsunket/manglende isolering i hulmur e.l.

Prisen på en termografering afhænger af størrelsen af boligen, samt omfanget af undersøgelsen.